Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Openingstijden gemeentehuis LeekGemeentehuis Leek Gemeente Leek
Tolberterstraat 66
9351 BJ Leek
Tel. (0594) 55 15 15
Fax. (0594) 51 75 12

routebeschrijving see Google Maps

Postadres
Gemeente Leek, Postbus 100, 9350 AC Leek
E-mail: info@leek.nlOpeningstijden gemeentehuis Leek

Burgerzaken
Aanvragen van rij- en reisdocumenten, burgerlijke stand,
naturalisatie, huisnummering etc:

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag - 08.00 - 12.00 uur
woensdagmiddag - 13.00 - 16.30 uur
donderdagavond - 17.30 - 19.00 uur

Veiligheid, Vergunningverlening & Handhaving
Voor lichte vergunningen en/of meldingen op grond van de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV), milieumeldingen,
omgevingsvergunningen, kadastrale informatie en informatie
over bouwkavels.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag - 08.00 - 12.00 uur
woensdagmiddag - 13.00 - 16.30 uur
donderdagavond - 17.30 - 19.00 uur

Loket Wonen, Welzijn, Zorg, Werk en Inkomen
Informatie en dienstverlening op het gebied van de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), werk en inkomen
en welzijn en onderwijs.

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag - 09.00 - 12.00 uur

Receptie
Voor algemene informatie en doorverwijzing naar andere afdelingen
in het gemeentehuis. Ook voor het afhalen van aangevraagde
documenten en het inschrijven in de gemeente Leek.

Openingstijden: Receptie
maandag t/m donderdag - 08.00 - 16.30 uur
donderdagavond - 17.30 - 19.00 uur
vrijdag - 08.00 - 16.00 uur

bron